Fortyfikacje przy tamach zalewowych.

   

    Budowle hydrotechniczne rozciągające się na rzece Brynicy, od miejscowości Tąpkowic do Bobrownik, składają się z trzech tamy zalewowe oraz zbiorników wodnych. Tamy i zbiornik miały zabezpieczać przed przeniknięciem wojsk wroga. Tama zalewowa nr 1 "Szarlej" była chroniona bezpośrednio przez p.o. "Bobrowniki". Do ochrony tamy nr 2 "Józefka" i nr 3 "Kozłowa Góra" powstały wybudowane w latach 1937/38 odpowiednio Grupa bojowa "Wesoła" i Grupa bojowa "Wymysłów". Wsparcie artyleryjskie zapewniała półbateria dział 75 mm mieszcząca się w tradytorze północnym p.o. "Bobrowniki". 

 

 

Ciężki schron bojowy (nr 2 na mapie) Grupy bojowej "Wesoła". Obecnie muzeum. Informacje http://www.profort.org.pl

 

Plan umocnień Grupy bojowej "Wesoła" i Grupy bojowej "Wymysłów".

Grupa bojowa "Wesoła

Obiekt nr 1 - schron przy tamie zalewowej

Obiekt nr 2 - ciężki schron bojowy jednokondygnacyjny wyposażony w kopułę pancerną ckm (ZO 1938 145 N1076)

Obiekt nr 3 - schron pozorno - bojowy

Obiekt nr 4 - schron pozorny

Grupa bojowa "Wymysłów"

Obiekt nr 5 - betonowy mur strzelecki na tamie

Obiekt nr 6 - ciężki schron bojowy jednokondygnacyjny wyposażony w kopułę bojową ckm (ZO 1938 148 N1079) i garaż dla armaty p.panc 37 mm wz 36.

Obiekt nr 7 - schron do obrony okrężnej

Obiekt nr 8 - schron pozorno - bojowy