¦l±ska pozycja umocniona

 

          Wiosn± 1939 roku w odpowiedzi na polskie umocnienie Obszaru Warownego ¦l±sk Niemcy rozpoczęli budowę przygranicznych umocnień. Prace prowadzono przy budowie samodzielnych grup schronów. Najsilniejszy i najdłuższy odcinek, (blisko 4 km), znajduje się w rejonie Zbrosławice - Miedary, gdzie wybudowano 9 schronów bojowych. Drugi duży węzeł obrony wybudowano w rejonie Biskupice - Zaborze, (ponad 3 km), gdzie wybudowano 8 schronów do ognia okrężnego ckm i dla armaty przeciwpancernej. Mniejsze grupy schronów zbudowane zostały w: Bytomiu, Bojkowie, Nieborowicach, Plichowicach. 

Na ¶l±skiej pozycji umocnionej można min. spotkać schrony typów R105, R107, R111, R116, R116a. Podczas budowy tych obiektów wykorzystane zostały pancerze i kopuły produkcji Czeskiej.

Widok jednego ze schronów w rejonie Zabrza. Schron wyposażony w dwie czeskie kopuły pancerne typu AJ/N dla broni maszynowej.