Punkt oporu "Przeczyce"

  

              W momencie wybuchu wojny punkt oporu "Przeczyce" znajdował się jedynie we wstępnej fazie budowy. Gromadzono na placach budowy materiały, wykonano wykopy i wylano kilka płyt fundamentowych pod budowę schronów żelbetowych fortyfikacji polowej. Niestety w dniu dzisiejszym nie jest znana ani ilość, ani rodzaj schronów dla których wylano płyty fundamentowe.