Polowy punkt oporu "Nowa Wieś"

       

              W rejonie miejscowości Nowa Wieś wybudowano w 1939 roku polowy punkt oporu składający się z 5 żelbetowych schronów typu polowego.  Schrony te obecnie są dobrze zachowane i dostępne do zwiedzania. Wszystkie obiekty mają zachowane ukształtowanie ziemne. Na pozycji wybudowano:

   

Obecny widok jednego ze schronów punktu oporu Nowa Wieś.

Plan punktu oporu Nowa Wieś.

Obiekt nr 1 - schron tradytorowy o ogniu dwubocznym

Obiekt nr 2 - schron tradytorowy o ogniu jednobocznym

Obiekt nr 3 - schron tradytorowy o ogniu dwubocznym

Obiekt nr 4 - schron tradytorowy o ogniu dwubocznym

Obiekt nr 5 - schron do ognia czołowego