Fortyfikacje polskie na granicy wschodniej

Do wiosny 1939 roku główny wysiłek budowy polskich fortyfikacji skierowany był na granicę wschodnią. Tam powstają umocnienia: Odcinek Wilno, Odcinek Lida, Odcinek Baranowicze, Odcinek Polesie, Odcinek Wołyń i Odcinek Podole. Budowa Fortyfikacji polskich na granicy zachodniej "rozkwita" dopiero na wiosnę 1939 roku. Wyjątkiem są umocnienia Obszaru Warownego Śląsk budowane już od 1933 roku. 

Plan sytuacyjny zaczerpnięty z CAW - Warszawa Rembertów