Odcinek Sarny -  Rejon Lubasza

 

        Lubasza - wieś na Polesiu w pobliżu miasta Kostopol. W 1936 roku w sztabie Inspektora Armii Polesie, gen. dyw. K. Sosnkowskiego opracowano "Plan Taktyczno Fortyfikacyjny - Pododcinek Bereźne" wchodzącego w skład odcinka "Sarny". Zakładał on wybudowanie 4 sektorów obronnych: "Tyszyca" (25 obiektów bojowych, długość frontu - 10 km.), "Polany" (30 obiektów bojowych, długość frontu 12 km.), "Jarynówka" (42 obiekty bojowe, długość frontu 13 km.) i "Płoteczno" (24 obiekty bojowe, długość frontu 10,5 km.). W skład sektora "Płoteczno" wchodził m.in. Rejon "Lubasza" (18 obiektów bojowych). Na uzbrojeniu rejonu "Lubasza" miało znajdować się w obiektach: 6 dział 75 mm, 33 ckm, 19 rkm, 8 moździerzy. Zakładano również wybudowanie 2 jazów na rzece Zamczysko. W trakcie prac budowlanych projekt ten ulegał zmianom. W planie proponowano wybudować 4 schrony z korytarzami podziemnymi. Jako obronę przeciwpancerną zamierzano wykonać stałą zaporę przeciwpancerną. Ostatecznie do wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim (17 wrzesień 1939 rok)  wybudowano: 2 tradytory artyleryjskie na działa 75 mm, 2 schrony na działka ppanc. 37 mm, 3 schrony z kopułami bojowymi na ckm, 6 schronów bojowych na ckm, 1 schron obserwacyjny, 2 schrony bierne i 1 jaz. Jako najciekawsze technicznie, wykonane są trzy schrony z korytarzami podziemnymi.

Plan Rejonu Lubasza.