Łącznikowy punkt oporu Wzgórze 291 - "Kłodnica"

       

              Samodzielny łącznikowy punkt oporu wzg.291 położony niedaleko miejscowości Kłodnica,  pomiędzy p.o. Szyb Artura, a p.o. Radoszowy. Składa się z czterech ciężkich schronów bojowych wyposażonych w kopuły i półkopułę pancerną oraz  obiektu pozornego. Większość obiektów budowanych była w latach 1937-38.

   

Obecny widok jednego ze schronów punktu oporu Kłodnica.

 Plan rozmieszczenia schronów punktu oporu Kłodnica.

Obiekt nr 1 - Ciężki schron bojowy wyposażony w kopułę

Obiekt nr 2 - Ciężki schron bojowy wyposażony w kopułę obserwacyjną (ZO 1937 N986 61) i półkopułę

Obiekt nr 3 - Obiekt pozorny

Obiekt nr 4 - Ciężki schron bojowy (tradytor) wyposażony w  kopułę, uzbrojenie schrony stanowiła również armata p.panc wz.36, 

Obiekt nr 5 - Ciężki schron bojowy wyposażony w kopułę