Punkt oporu Godula

       

              Punkt oporu "Godula" położony jest na wzg. 294 na południe od Bytomia pomiędzy p.o. Łagiewniki, a p.o. wzg.319. Składa się obiektów różnej klasy i wielkości. Obiekty te w większości są wyposażone w kopuły i półkopuły pancerne. W głębi pozycji znajdowały się koszary, w których zachowały się izby bojowe i magazyn amunicji.

 

 

Widok obecny schronów po. Godula