Odcinek "Darewo - Łabuzy"

 

          W skład odcinka "Baranowicze" w ramach tzw. pododcinka środkowego wchodziły odcinek Darewo - Łabuzy. Przedstawiony 6 września 1936 roku projekt rozbudowy odcinka Darewo i Łabuzy przeprowadzony według wytycznych gen. dyw. Piskora zakładał wybudowanie zgodnie z minimalnymi potrzebami obrony odcinków. Plan ten zamykał się w ogólnej sumie 33 obiektów, z których na pododcinek Darewo przypadło 17 obiektów dla ckm, 6 obiektów na działka ppanc. 37 mm, 2 dla obserwatora artylerii, na pododcinku Łabuzy 7 obiektów dla ckm, 1 dla działka ppanc. 37 mm. Wytrzymałość tych obiektów została przyjęta na kilkukrotne trafienie pociskiem 150 mm. i pojedyncze trafienia pociskiem 220 mm. W rejonie miejscowość Łabuzy planowano również wybudowanie jazu umożliwiającego spiętrzanie wody rzeki Szczary. Budowę tych obiektów przeprowadzono w latach 1937-1938. Wykonano wszystkie zaplanowane obiekty oprócz przeznaczonych na działka przeciwpancerne. Umocnienia w rejonie Darewa i Łabuz nie zostały obsadzone wojskami. W dniu 1939.09.17. armia czerwona przekroczyła linię górnej Szczary i Serweczy zajmując Baranowicze.

Widok jednego ze schronów pododcinka Darewo - stan obecny